Nový Zéland Working Holiday 2014 - 2015: Průvodce vrácením daní z příjmů z výdělečné činnosti na Novém Zélandu (tax refund). Potvrzení PTS a platba.

Po zažádání o PTS (Personal Tax Summary) a po několika měsících čekání se konečně dostáváme k potvrzení PTS a realizaci platby na Váš účet.

V první části článku o vrácení daní z Nového Zélandu (Tax Refund) se detailně zmiňuji, jakým způsobem spočítat, zda-li dlužíte nebo Vám vychází přeplatek na dani a jak zažádat o PTS (Personal Tax Summary). O PTS za předchozí období můžete zažádat kdykoliv po ukončení daňového roku, tedy po 31. březnu.

1.

Po několika měsících od zažádání o PTS (které jsem učinil v dubnu), objevíte ve Vašem myIR (web) možnost potvrzení schváleného PTS (Confirm PTS). V mém případě se tato možnost aktivovala již začátkem června.

V kolonce Income Tax (Account Information) si ověřte výši nedoplatku nebo přeplatku na dani. Připomínám že, zažádáním o PTS jste souhlasili s podmínkami IRD a zavázali jste se uhradit případný nedoplatek na dani.

Celková balance by se nicméně neměla zásadně lišit od prvotního výpočtu na začátku celého procesu v první části článku. Pokud je výsledek označen jako credit, pak Vám bude tato část daně vrácena (Refund, Return).

 

Pokračujte klikem na Confirm PTS.

Vraceni dane Novy Zeland - New Zealand Tax Refund

2.

V následujícím oddílu na Vás čeká zkontrolování a potvrzení údajů ve 3 oddílech: Expenses claimed, Income from salary, wages, benefits or taxable pensions a Income from interest, dividends and taxable Maori authority distributions.

Vraceni dane Novy Zeland - New Zealand Tax Refund

Postupně tedy rozklikněte jednotlivé položky v oddílu Details you need to check. Projeďte postupně Expenses (netýká se naprosté většiny backpackerů, zadejte tedy NO), zkontrolujte výši hrubého příjmu a zda-li kalkulace zahrnuje všechny Vaše příjmy za dané období v sekci Income from salary, wages, benefits or taxable pensions. Naposledy se Vás zeptají zda-li jste ve zmiňovaném období nepobírali úroky, dividendy nebo zdanitelné Maori platby. Zde opět naprostá většina lidí odpoví NO.

Vraceni dane Novy Zeland - New Zealand Tax Refund

3.

Po proklikání se všemi třemi oddíly, potvrzení a zkontrolování všech údajů, se odkazy přesunou do sekce Details you have checked a Vy pokračujete klikem na Calculate my tax summary.

Vraceni dane Novy Zeland - New Zealand Tax Refund

4. 

Na následující obrazovce se dostáváte na celkový přehled Vašich příjmů s daňovou kalkulací. Na konci výpočtu opět ověřte konečnou hodnotu Tax Refund, tedy částku, kterou dostanete zpět. Překontrolujte taktéž číslo Vašeho bankovního účtu v sekci Income Details, kam bude Refund zaslán.

Kalkulaci potvrďte klikem na Confirm and send to Inland Revenue.

Vraceni dane Novy Zeland - New Zealand Tax Refund

5.

Na závěr obdržíte potvrzení o úspěšném odeslání PTS a informaci o platbě. V případě bankovního převodu byste platbu měli obdržet během 4 pracovních dnů na Váš bankovní účet. Já ji dostal během 2 dnů.  

 

Více informací naleznete na stránkách IRD (web).

Vraceni dane Novy Zeland - New Zealand Tax Refund

Gratuluji, Váš první Tax Refund je úspěšně za Vámi!!!