Nový Zéland Working Holiday 2014 - 2015: Průvodce vrácením daní z příjmů z výdělečné činnosti na Novém Zélandu (tax refund). Zažádání o PTS.

Rok uběhl jako voda, dnem 31.3.2016 se uzavřel další daňový rok a nás čeká příjemná možnost zažádat o vrácení daní, na kterou s netrpělivostí čekáme. Předpokládám, že zde není nikdo, kdo by nad vrácením daní mávnul rukou. Proč taky, když si tímto jednoduchým způsobem můžeme vrátit alespoň část tvrdě vydělaných dolarků odvedených na daních zpět na své konto.

Jak to provést?

 

1. Přihlaste se do vašeho online IRD účtu:

https://www2.e-services.ird.govt.nz/secure/login.html

Tax Refund: Vraceni dani z Noveho Zelandu

V hlavním menu vašeho myIR v sekci Account Information klikněte na Money Back?

Na následující obrazovce na vás bude čekat jednoduchý formulář o čtyřech krocích, po jehož kompletním vyplnění zjistíte, zdali máte právo na toužené vrácení přeplatku daní (tax refund).

Tax Refund: Vraceni dani z Noveho Zelandu

V kolonce „What tax year is this for“ zvolte požadované daňové období. Žádáte-li refund za minulý rok, vyberte období 1.4.2015 – 31.3.2016. Pokračujte klikem na tlačítko Calculate.

Tax Refund: Vraceni dani z Noveho Zelandu

Odpovědi na otázky v krocích 2, 3 a 4 se mohou individuálně lišit, nicméně uvádím zde příklad aplikovatelný na naprostou většinu cestovatelů přijíždějících na Nový Zéland za účelem cestování a přivýdělku sezónního charakteru. Pokud váháte s odpovědí, u většiny otázek se nabízí odkaz nápovědy pro více informací a dodatečné vysvětlení.

 

Na první otázku v kroku 1 „Were you a NZ tax resident for the full year?“ Odpovězte ANO, i když jste například půl roku ze zkoumaného období pobývali mimo NZ (ČR, Asie, Oceánie). Tax resident má poněkud jinou definici než jen resident. Daňovým residentem nejste v případě, pokud za jakékoliv období 12 měsíců pobýváte déle jak 325 dní mimo NZ a nemáte žádné trvalé vazby na NZ.

 

Na zbytek otázek odpovězte NE.

Tax Refund: Vraceni dani z Noveho Zelandu
Tax Refund: Vraceni dani z Noveho Zelandu

V kroku 2 následují otázky ohledně vašich veškerých příjmů. V prvním části systém automaticky vyplní detaily ohledně všech zélandských zaměstnavatelů, pro které jste pracovali, výši hrubého platu a výši odvedené daně. Pokud váš zaměstnavatel poctivě odváděl daně a vaše práce byla legální, všechny informace se objeví zde (a v myIR účtu).

 

Na další otázky zabývající se ostatními příjmy, příjmy ze zahraničí, příjmy z dividend a vkladů a jiné, odpovězte dle vaší situace. Pro většinu backpackerů platí odpověď NE ve všech případech.

Tax Refund: Vraceni dani z Noveho

Dvakrát NE uvedete taktéž v kroku 3.

 

O výši vrácené daně vás systém informuje po kliku na tlačítko Go to results.

Tax Refund: Vraceni dani z Noveho

2. Vyžádání PTS (osobní daňová kalkulace)

Dalším krokem pro úspěšné vrácení přeplatku je požádání o PTS. Klikněte na Request PTS a vrhněte se do vyplňování nového formuláře. Zde vás IRD informuje, že pokud celková daňová kalkulace poukáže na případný daňový nedoplatek, bude vaší povinností jej uhradit.

Tax Refund: Vraceni dani z Noveho

Zvolte daňové období a potvrďte, že jste byl po celou dobu daňovým rezidentem (zde se definice daňového rezidenta oproti předchozímu formuláři liší – pobývat na NZ déle než půl roku).

Tax Refund: Vraceni dani z Noveho

Na další stránce zkontrolujte zvolené daňové období, zaškrtněte políčko souhlasu a odešlete do kanceláře IRD klikem na Send to Inland Revenue.

 

Na konci celého procesu dostanete potvrzení o odeslání žádosti PTS a váš unikátní konfirmační kód. Zde vás také informují, že jakákoliv informace o PTS za rok končící 31.3.2016 se objeví ve vašem myIR až po 1.7.2016.

Tax Refund: Vraceni dani z Noveho

3. Potvrzení PTS a platba

Za 3 měsíce, tedy někdy po 1.7.2016 se vám v systému myIR objeví link na PTS za rok končící 31.3.2016. Zde také objevíte závěrečnou kalkulaci přeplatku nebo nedoplatku daně (výsledek by měl být stejný jako ve výpočtu na začátku mého článku). Správnost PTS potvrdíte v systému a tím dáte najevo kanceláři IRD, že platba může být realizována. Během týdne vám nedoplatek přijde na bankovní zélandský účet.

Jak na potvrzení PTS se dočtete v dalším detailním návodu: Vrácení daní z Nového Zélandu a potvrzení PTS.

 

IR3 je požadováno vyplnit pouze v případech uvedených na webu IRD:

http://www.ird.govt.nz/income-tax-individual/end-year/ir3/iit-what-is-ir3.html