Formality spojené s první prací v Irsku, otevření bankovního účtu, žádost o PPS

Irsko

Každý, kdo to myslí s prací v Irsku vážně, musí projít počátečním neúprosným byrokratickým kolotočem, tak jako v každé jiné zemi.

PPS číslo

V první řadě budete pro práci v Irsku potřebovat PPS číslo, tedy oficiální osobní číslo, na které se později váží odvedené daně, pobírané sociální benefity aj.

O nové PPS požádáte v jednom z mnoha registračních Intreo center (web). Jelikož jsme pracovali v Enniscorthy, číslo jsme si zřizovali v nedalekém větším Wexfordu.

Na celý proces si vyhraďte dostatek času. V našem případě uběhlo 6 pracovních dnů od zažádání až po obdržení výpisu.

Vše probíhalo následovně. Při první návštěvě Intreo Centre ve Wexfordu jsme si pouze domluvili termín na konkrétní datum a hodinu. Na recepci měli k dispozici nabitý seznam uchazečů a nejbližší volný termín byl k dispozici až za 4 pracovní dny. Teoreticky zde existuje možnost zavolání nebo elektronické zarezervování tohoto termínu.

Poté se dostavte osobně na pobočku Intreo Centre ve stanovenou dobu a připravit si následující dokumenty:

  • Doklad totožnosti, nejlépe cestovní pas

Kancelář by měla akceptovat i český Občanský průkaz, nicméně s cestovním pasem nebudou nikdy žádné problémy.

  • Důvod žádosti o PPS

Nejvhodnějším řešení je donést z nové práce potvrzení, že pracujete pro Společnost X a potřebujete za tímto účelem vyhotovit PPS (Employment letter).

  • Oficiální potvrzení adresy v Irsku, tedy nejlépe fakturu za elektřinu/vodu/plyn s Vašim jménem a irskou adresou

Tady nastává pro většinu uchazečů zásadní problém. Jak můžete doložit fakturu za elektřinu, když jste zrovna přijeli do Irska a v práci sotva začínáte nebo ji teprve hledáte a o vlastním bydlení nemůže být zatím ani řeč. V kanceláři neakceptují nic jiného, než oficiální fakturu od standardních dodavatelů služeb na Vaše jméno. Potvrzení z hostelu Vám nikde bohužel neuznají. Mnoho lidí se tak dostává do začarovaného kruhu, kde v potenciální práci po Vás vyžadují PPS a v kanceláři Intreo fakturu za služby. Bez práce se ale jen těžko platí drahé vlastní bydlení (navíc v mnoha případech si bytný vyžaduje kontrakt na rok).

 

My jsme doložili dopis podepsaný od paní, u které jsme bydleli, s tvrzením, že bydlíme na uvedené adrese. Přiložit jsme museli originál jejího vyúčtování za elektřinu.

 

Úřednice poté telefonicky ověří se zaměstnavatelem, že zde opravdu pracujete a nechá Vás vyplnit jednoduchý formulář, ověří Vaše irské telefonní číslo, vyfotí Vás. Podepíšete se a za 10 min je celá žádost u konce. V této fázi bude během noci vygenerováno Vaše nové PPS číslo a na druhý pracovní den si jej můžete nechat vytisknout v jakékoliv lokální pobočce pracovního úřadu (lokální Intreo – Employment Office, i v pobočce bez práva registrace PPS). Do 5 pracovních dní Vám také přijde kartička PPS na uvedenou adresu (platnost 7 let).

Více informací o PPS zde (http://www.welfare.ie/en/Pages/How-To-Get-A-PPS-No.aspx)

 

Otevření bankovního účtu

Zde nastává opět problém s doložením irské adresy. Jak v případě PPS, tak i zde budete muset doložit fakturu za služby na irské adrese na Vaše jméno. Pokud máte již práci, požádejte zaměstnavatele o napsání žádosti pro banku za účelem vytvoření bankovního účtu. Žádost musela být v případě AIB napsaná na hlavičkovém papíře firmy, adresovaná manažerovi banky, musela uvádět irskou adresu (bez C/O) a mé jméno, popř. frázi „Jméno XY has recently arrived in Ireland and has started work but cannot provide evidence of his/her Irish address“. Zaměstnavatel by měl také výslovně uvést, odkdy pro něj pracujete a jaké je Vaše zaměstnanecké číslo.

Na základě tohoto dokumentu nám bylo umožněno otevřít na pobočce AIB účet. Připravte si PPS číslo a telefonní irské číslo. Po schválení žádosti vedením banky (většinou do dvou pracovních dnů) obdržíte dopisem PIN karty na uvedenou adresu a za dalších 5 pracovních dní platební kartu opět poštou na adresu.